Omezeno nabakalářské studium (změnit) • AKCENT College (změnit) • přijímací řízení AC do 31. 8. 2020

AKCENT College

Přijímací řízení pro 2020/2021_kombinované

Studijní program:
Specializace v pedagogice, bakalářské studium
Obor:
Angličtina jako cizí jazyk, forma: bakalářské kombinované jednooborové
Čeština jako cizí jazyk, forma: bakalářské kombinované jednooborové

AKCENT College

Přijímací řízení pro 2020/2021_prezenční

Studijní program:
Specializace v pedagogice, bakalářské studium
Obor:
Angličtina jako cizí jazyk, forma: bakalářské prezenční jednooborové
Čeština jako cizí jazyk, forma: bakalářské prezenční jednooborové

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení pro 2020/2021_prezenční

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 31. 8. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.

Přijímací řízení pro 2020/2021_kombinované

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 31. 8. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.