Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS AC

Je nutné znát UČO a heslo.