Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
AC 7505R020 ACJ Angličtina jako cizí jazyk
Název anglicky: English as a Foreign Language
bakalářské prezenční jednooborové
AC 7507R082 CCJ Čeština jako cizí jazyk
Název anglicky: Czech as a Foreign Language
bakalářské prezenční jednooborové
AC 7505R020 ACJ Angličtina jako cizí jazyk
Název anglicky: English as Foreign Language
bakalářské kombinované jednooborové
AC 7507R082 CCJ Čeština jako cizí jazyk
Název anglicky: Czech as a Foreign Language
bakalářské kombinované jednooborové
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 2 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 12. 2009 – 5. 12. 2015
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 14. 6. 2020 – 9. 6. 2023
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: nyní