Programmes and fields

Programmes and fields

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B7507 B-SPE Specialization in Pedagogy
Name in Czech: Specializace v pedagogice
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Angličtina jako cizí jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
AC 7507R082 CCJ Czech as a Foreign Language
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
AC 7505R020 ACJ English as Foreign Language
Name in Czech: Angličtina jako cizí jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
AC 7507R082 CCJ Czech as a Foreign Language
Name in Czech: Čeština jako cizí jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 2 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina
extension education
Accreditation: 29/12/2009 – 5/12/2015
Name in Czech: Studium k prohlubování kvalifikace - Angličtina pro praxi v předškolním vzdělávání
extension education
Name in Czech: Studium k prohlubování kvalifikace – Didaktika češtiny jako cizího jazyka
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz ČJ
extension education
Name in Czech: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk
extension education
Accreditation: 27/5/2017 – 14/6/2020
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Time the data were pre-processed: 31/5/2020 17:54