U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS AC určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS AC.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS AC je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS AC (tzv. primární heslo AC).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS AC. S dotazy týkajícími se dat v IS AC (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

Přidělování hesel pro studenty: studijní oddělení v úředních hodinách.


Dotazy, připomínky, komentáře: acis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz