Omezeno naceloživotní studium (změnit)

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKCENT College
Celoživotní vzdělávání
Studium k prohlubování kvalifikace – Didaktika češtiny jako cizího jazyka
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

CŽV Učitelství - cizí jazyk pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

CŽV Rozšiřující studium AJ pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

CŽV - Didaktika češtiny 2020

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 24. 1. 2020 do 31. 10. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením