Omezeno nabakalářské studium (změnit) • AKCENT College (změnit) • program Specializace v pedagogice (změnit) • přijímací řízení AC do 6. 11. 2019

AKCENT College

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Specializace v pedagogice, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

AC: Angličtina jako cizí jazyk
Bakalářské studium, forma: kombinované jednooborové.

AC: Čeština jako cizí jazyk
Bakalářské studium, forma: kombinované jednooborové.

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 3. 1. 2019 do 6. 11. 2019 vč.

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.