Omezeno nabakalářské studium (změnit) • přijímací řízení AC do 6. 11. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKCENT College
Specializace v pedagogice
Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 3. 1. 2019 do 6. 11. 2019 vč.

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.