Omezeno nabakalářské studium (změnit) • obor Angličtina jako cizí jazyk (změnit) • přijímací řízení AC do 6. 11. 2019

AKCENT College

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Specializace v pedagogice, bakalářské studium

Obor nebo kombinace oborů:

AC: Angličtina jako cizí jazyk
Bakalářské studium, forma: kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština.

Žádná informace k oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 3. 1. 2019 do 6. 11. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.