Omezeno nabakalářské studium (změnit) • přijímací řízení AC do 15. 11. 2019; AC do 6. 11. 2019

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKCENT College
Specializace v pedagogice
Angličtina jako cizí jazyk
Čeština jako cizí jazyk

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

Přijímací řízení pro 2019/2020_prezenční

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 3. 1. 2019 do 15. 11. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.

Přijímací řízení pro 2019/2020_kombinované

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 3. 1. 2019 do 6. 11. 2019 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

Vysoká škola AKCENT College s.r.o. se zaměřuje na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízí prezenční tříleté bakalářské studium v oborech: Specializace v pedagogice – Angličtina jako cizí jazyk Absolventi oboru angličtina jako cizí jazyk budou jako lektoři angličtiny připraveni působit v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby absolventi jejich kursů byli schopni navazovat efektivní společenské, kulturní a pracovní styky s občany jiných zemí. Specializace v pedagogice – Čeština jako cizí jazyk Absolventi oboru čeština jako cizí jazyk budou působit jako lektoři češtiny pro cizince (např. žadatele o azyl, manažery zahraničních firem a jejich rodinné příslušníky apod.), kteří se potřebují naučit česky na funkční komunikační úrovni, integrovat se do české společnosti, příp. skládat předepsané zkoušky z češtiny.