Omezeno naceloživotní studium (změnit) • obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk (změnit) • přijímací řízení AC do 15. 9. 2020

AKCENT College

CŽV Učitelství - cizí jazyk pro 2020/2021

Celá nabídka fakulty | Podrobně o fakultě

Studijní program:
Celoživotní vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Obor nebo kombinace oborů:

AC: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk
Celoživotní vzdělávání, forma: celoživotní vzdělávání doplňující, rozšiřující.
Založit přihlášku do tohoto oboru (do 15. 9. 2020) | Podrobně o oboru

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

CŽV Učitelství - cizí jazyk pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením