Omezeno naceloživotní studium (změnit) • přijímací řízení AC do 15. 9. 2020

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKCENT College
Celoživotní vzdělávání
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujícího přijímacího řízení:

CŽV Rozšiřující studium AJ pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč.