Omezeno naceloživotní studium (změnit) • přijímací řízení AC do 15. 9. 2020

Fakulty a studijní programy

Studijní obory

AKCENT College
Celoživotní vzdělávání
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk

Uvedené studijní programy a obory se týkají následujících přijímacích řízení:

CŽV Učitelství - cizí jazyk pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením

CŽV Rozšiřující studium AJ pro 2020/2021

logo AKCENT College

AKCENT College

Přihlašuje se od 7. 1. 2020 do 15. 9. 2020 vč. | Nadále pracovat pouze s tímto přijímacím řízením