Limited to:lifelong learning (change)

Faculties and Degree Programmes

Study Fields

AKCENT College
Celoživotní vzdělávání
Studium k prohlubování kvalifikace – Didaktika češtiny jako cizího jazyka
Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ: cizí jazyk

The degree programmes and fields listed above are open to applications in the following rounds:

CŽV Učitelství - cizí jazyk pro 2020/2021

AKCENT College logo

AKCENT College

Applications can be submitted from 2020/01/07 to 2020/09/15. | continue working only with this round of admission procedures

CŽV Rozšiřující studium AJ pro 2020/2021

AKCENT College logo

AKCENT College

Applications can be submitted from 2020/01/07 to 2020/09/15. | continue working only with this round of admission procedures

CŽV - Didaktika češtiny 2020

AKCENT College logo

AKCENT College

Applications can be submitted from 2020/01/24 to 2020/10/31. | continue working only with this round of admission procedures